actos medication lawsuit Krestovskiy ostrov

https://cnhcs.org/89724-cs75537-scrooge-svenska-spelautomater-online.html

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

L'art de viure.

Què significa viure una vida humana? Que, per començar, la nostra vida la fem nosaltres mateixos vivint-la...

Viure significa, en el cas de l’ésser humà, descobrir de quina manera hem de viure. La nostra vida no ens és donada, l’hem de fer nosaltres mateixos vivint-la i triant com la volem viure. Justament, aquest “triar la nostra vida” és allò que ens fa animals ètics. Ja sabeu que podeu viure de moltes maneres: jugant a futbolistes, fent d’actors, treballant com a metges, exercint de pares o de fills,… És a dir, establint relacions personals, professionals,… que us ajuden i us ajudaran a desenvolupar la vostra vida… També sabeu que hi ha maneres de viure que no deixen viure.

Descobrir justament allò que no ens convé per viure una vida humana, distingir entre allò bo i allò dolent, és justament de què tracta l’ètica. Estem parlant de “saber viure”… i, com ja us heu adonat, no es tracta d’un coneixement més, sinó d’un coneixement essencial. A més, es tracta d’un coneixement que té molt d’art perquè requereix creativitat, disciplina, molta atenció i risc… Risc? Sí, teniu una mica de paciència…

Arribat aquest punt ens podem preguntar: quin és el camí que hem de seguir o fer? Perquè de receptes del bon viure n’hi ha moltes… La resposta passa per adonar-nos que cap resposta és bona o dolenta en si mateixa sinó en relació a allò que volem per a nosaltres, d’una forma autèntica. Naixem en un determinat context familiar, social, cultural… Aprenem una llengua i tenim uns costums… que semblen oferir-nos moltes respostes. Però cap resposta ho pot ser si primer no ens plantegem si realment ho és. Aquí comença el risc… Posar en dubte las maneres de viure que ens són donades significa prendre consciència del nostre paper protagonista i intransferible a l’hora de decidir el tipus de vida que volem, fer de nosaltres mateixos artistes i de la nostra vida una obra d’art única…

Mafalda i els seus amics

A continuació us proposem unes activitats que tenen a veure amb descobrir diferents maneres de viure o de veure la vida a partir de l'anàlisi d'unes tires còmiques.

mafalda_amics

Felipe és un dels personatges més populars de les tires còmiques de Mafalda. Es tracta d'un noi molt fantasiós, un tros de pa, reaci a anar a l'escola (com molts altres...) i molt patider justament per la seva patològica indecisió... El contacte amb la realitat li provoca molta angoixa, per això prefereix escapar construint móns fantasiosos on se sent l'heroi protagonista. En aquesta activitat us plantegem dues propostes...

 • La primera que expliqueu què passa a la següent tira còmica i com penseu que és Felipe a partir d'allò que podeu interpretar.

Decisio-de-Felipe

 • La segona consisteix en què busqueu vosaltres també una tira còmica d'algun personatge de Mafalda i, a partir d'ella ens expliqueu com és. Penjeu aquesta tira i la vostra explicació en el vostre espai.

L'artimètic que ens envolta

"Artimètic"? Sí, art i aritmètica acostumen a relacionar-se i confondre's sovint. Deia Galileu que "el llenguatge de la natura està escrit amb el llenguatge matemàtic" i aquesta afirmació es va convertir en una de les condicions de possibilitat de la revolució científica que es va produir al Renaixement. L'any 1202 un matemàtic italià va intentar resoldre el problema següent: Imaginem una parella de conills, mascle i femella, tancats en un camp on poden niar i criar. Suposem que els conills comencen a procrear als dos mesos de vida, engendrant sempre un únic parell mascle-femella, i a partir d'aquell moment, cada un dels mesos següents un parell més d'iguals característiques. Admetent que no morís cap dels conillets, quants parells contindria el camp al cap d'un any?

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

fibonacci-spiralSi heu observat atentament el vídeo us haureu adonat d'una successió numèrica: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,... una successió de nombres naturals tal que cada un dels seus termes és igual a la suma dels dos anteriors. Aquesta successió s'anomena de Fibonacci i mostra com la raó (el quocient) entre un terme i l'immediatament anterior varia tota l'estona, però tendeix cap a un nombre irracional conegut com "raó àuria", nombre auri o el número Phi (ф), que és la solució positiva de l'equació x2-x-1=0, i es pot aproximar per 1,618033989.

També us heu adonat que si formen un enrajolat amb quadrats els costats dels quals tinguin una longitud de nombres de Fibonacci successius. I si dibuixem arcs que connecten les cantonades oposades dels quadrats de l'enrajolament de Fibonacci, podem formar una espiral coneguda com “espiral daurada”.

Les formes definides amb la raó àuria han estat molt sovint considerades estèticament agradables en la cultura d'occident, de manera que la “proporció divina” s'ha usat freqüentment al llarg de la Història en l'art i el disseny. Però la raó àuria també és possible trobar-la en la natura. El nombre d'or posseeix, a més, moltes propietats curioses i interessants que han fet que la raó àuria hagi esdevingut fascinant per a molts estudiosos.

Per què l’espiral d’or per parlar de l'art de viure? Per mostrar-vos queo tots els éssers de la natura saben viure, que només l'ésser humà ha d'aprendre a viure i que ho pot fer fent d'aquest viure un autèntic art i que la natura és semopre una font d'inspiració que ens pot ajudar a descobrir què és això de "saber viure".

El valor de la tendresa

OswaldoGuayasamin TernuraAlex Rovira Celma, escriptor i conferenciant, ha publicat un article titolat "El valor de la ternura", que ens mostra molt i molt bé com la vida en tant que art es fa a través del dia a dia i dels petits detalls.

"Si algún elemento da belleza y sentido a la vida, ése es, sin duda, la ternura. La ternura es la expresión más serena, bella y firme del amor. Es el respeto, el reconocimiento y el cariño expresado en la caricia, en el debate sutil, en el regalo inesperado, en la mirada cómplice o en el abrazo entregado y sincero. Gracias a la ternura, las relaciones afectivas crean las raíces del vínculo, del respeto, de la consideración y del verdadero amor. Sin ternura es difícil que prospere la relación de pareja. Pero además es gracias a la ternura que nuestros hijos reciben también un sostén emocional fundamental para su desarrollo como futuras personas.

La doctora Elisabeth Kübler-Ross, que acompañó a miles de enfermos terminales en su camino hacia la muerte y dio testimonio de sus experiencias en una serie de libros, cuenta que los recuerdos que más nos acompañan en los últimos instantes de nuestra vida no tienen que ver con momentos de triunfo y de éxito, sino con experiencias donde lo que acontece es un encuentro profundo con un ser amado, de gratitud, caricias, miradas, un adiós, un reencuentro, un gracias, un perdón, un te quiero. Son esos instantes los que al parecer quedan grabados en la memoria gracias a la luz de la ternura que revela la excelencia del ser humano a través del cuidado y del afecto.

Decía Oscar Wilde que en el arte como en el amor es la ternura la que da la fuerza. Mahatma Gandhi apuntaba en la misma dirección cuando decía que un cobarde es incapaz de mostrar amor. Y así es: paradójicamente, la ternura no es blanda, sino firme, fuerte y audaz, porque se muestra sin barreras, sin miedo. Es más, no sólo la ternura puede leerse como un acto de coraje, sino también de voluntad para mantener y reforzar el vínculo en una relación. La ternura hace fuerte el amor y enciende la chispa de la alegría en la adversidad. Gracias a ella, toda relación deviene más profunda y duradera porque su expresión no es más que síntoma del deseo de que el otro esté bien.

La ternura implica, por tanto, confianza y seguridad en uno mismo. Sin ella no hay entrega. Y lo más paradójico es que su expresión no es ostentosa, ya que se manifiesta en pequeños detalles: la escucha atenta, el gesto amable, la demostración de interés por el otro, sin contrapartidas.

La ternura expresa además la calidad de una relación. Sexo con ternura es expresión del amor; sin ternura, una relación basada en la sexualidad está condenada a la ruptura. Porque aunque pueda haber intensidad sensorial en el intercambio físico, sin ternura se produce una relación que se encierra en la búsqueda del propio placer y hace del otro un objeto de satisfacción y nada más. El ensayista francés Joseph Joubert decía que la ternura es el reposo de la pasión. En efecto, la pasión del enamoramiento es efímera y deja paso con el tiempo a una relación más reposada donde se instale la ternura. Sin ella, la relación de pareja está condenada al fracaso porque su ausencia genera aburrimiento, rutina, apatía, distancia y egoísmo.

Piero Ferrucci, en su libro El poder de la bondad, relata los resultados de un estudio en el que interrogó a 10.000 hombres sobre su salud, hábitos y circunstancias. Según este estudio, el indicador más fiable de una angina de pecho era la respuesta a la pregunta: ¿le demuestra a su esposa que la ama? Un sí por respuesta se relacionaba estadísticamente con el no haber sufrido una angina de pecho, mientras que quienes respondían no habían tenido esta dolencia cardiaca en un porcentaje muy superior a la media.

La ternura encuentra también un espacio para desarrollar su extraordinario valor en los momentos difíciles. Expresar el afecto, saber escuchar, hacerse cargo de los problemas del otro, comprender, acariciar, cultivar el detalle, acompañar, estar física y anímicamente en el momento adecuado..., son actos de entrega cargados de significado. Y es que en el amor no hay nada pequeño. Esperar las grandes ocasiones para expresar la ternura nos lleva a perder las mejores oportunidades que nos brinda lo cotidiano para hacer saber al ser amado cuán importante es para nosotros su existencia, su presencia, su compañía. Ya lo dijo hace más de 2.000 años el poeta Publio Virgilio Marón: el amor todo lo vence. Y es verdad, a través de la ternura."

El cor té cervell

RazonesCorazonEn el llibre d'Angel Rovira Celma titulat La brújula del corazón, descobrim com les persones no funcionem de forma separada, sinó com un tot orgànic i emocional. Us presento un fragment que segurament us sorprendrà i que ens ajudarà a pensar junts sobre la frase de Pascal: "el cor té raons que la raó desconeix."

"Día a día se realizan interesantes y sorprendentes avances científicos sobre el desarrollo del potencial humano. Los más recientes hallazgos en el mundo de la neurología son, por ejemplo, espectaculares. Hoy se sabe que la inteligencia está distribuida por todo el cuerpo y que hay maneras diferentes de pensar a las que hemos asumido como convencionales y basadas en el cerebro. El neurólogo Robert K. Cooper, en su libro El otro 90 por ciento, apunta: "Siempre que tenemos una experiencia, ésta no va directamente al cerebro para poder reflexionar sobre ella, sino que el primer lugar al que va es a las redes neurológicas de la región intestinal y del corazón". Has leído bien: ¡en el intestino y en el corazón hay neuronas o redes celulares que ejercen una función muy similar a la de las neuronas de nuestro cerebro!

Hoy ya se está hablando del "segundo cerebro" (el del intestino) y del "tercer cerebro" (el del corazón). Los expertos que investigan sobre ello, especialmente Michael D. Gershon, de la Universidad de Columbia, afirman que en el conducto intestinal hay en torno a cien millones de neuronas, cifra superior a la que encontramos en la médula espinal. Lo más interesante es que este complejo circuito, aunque está conectado con el cerebro craneal, permite al intestino actuar independientemente, recordar, aprender e influir en nuestras percepciones y conductas.

Toda experiencia de vida crea lo que se ha dado en llamar un "sentimiento intestinal": desde un leve hormigueo hasta un nudo en el estómago. Lo que ocurre es que la amplísima mayoría de la población no hemos sido educados para ponernos en contacto con ese sentimiento, y nuestro umbral de percepciones sólo se activa cuando la llamada de este segundo cerebro es muy fuerte.

El "tercer cerebro" es el del corazón... ¡El corazón tiene cerebro! ¡Qué buena noticia! Está constituido por más de 40.000 células nerviosas unidas a una compleja red de neurotransmisores. El cerebro del corazón es tan grande como muchas áreas del cerebro craneal.

El campo electromagnético del corazón es el más poderoso del cuerpo. Es, de hecho, unas 5.000 veces mayor que el campo que genera el cerebro y es medible incluso a tres metros de distancia. Al igual que el cerebro del intestino, actúa independientemente, aprende, recuerda y tiene pautas propias de respuesta a la vida.

Lo interesante, además, es que dispone de habilidades hasta ahora intuidas, pero todavía no demostradas científicamente. Las corazonadas, las fuertes intuiciones que se revelan como realidades ciertas, se generan en el corazón. Hoy es ya reconocido por la medicina convencional occidental lo que se sabía hace miles de años por las técnicas de meditación orientales: que el ritmo del corazón (del cerebro del corazón) puede alterar la efectividad del pensamiento cerebral. De alguna manera, el corazón, más que la cabeza, es el principal protagonista de lo que vivimos. Diversos autores que han profundizado en el estudio de este "tercer cerebro" sostienen que el ingenio, la iniciativa y la intuición nacen de él: este cerebro está más abierto a la vida y busca activamente una comprensión nueva e intuitiva de lo que más le importa a la persona en la vida.

Probablemente en el futuro se descubrirá que en él residen nuevas y desconocidas capacidades del ser humano relacionadas con lo que ya hoy se define como "las claves de la inteligencia emocional": la empatía, el optimismo, la iniciativa, la vocación de servicio, la inspiración, la alegría, la confianza en uno mismo , en los demás y en la vida, todo ese tipo de activos que harían de este mundo un lugar de abundancia y satisfacción.
En definitiva, las investigaciones realizadas por eminentes médicos tanto de la medicina occidental o tradicional como de lo que hoy se viene a llamar la medicina alternativa, afirman que el corazón funciona como una especie de radar personal que escruta en nuestro interior y en el exterior a la búsqueda de nuevas oportunidades y opciones de vida... Pero para tomar conciencia de ello, hay que estar atento a nuestro interior, hay que saber mirar y sobre todo escuchar y comprender a nuestro corazón."

Felicitat interior bruta

Els indicadors que mesuren la salut de la riquesa global d'un país es fixen més en el nombre de cotxes matriculats o metres construïts que en l'estat d'ànim de les persones que hi viuen. Aquesta és la tesi que el professor Álex Rovira presenta en un article publicat a El País de 6 d'agost de 2006 i titulat "La felicitat interior bruta". Avui ens adoramen que cal estudiar, conèixer i mesurar altres qüestions essencials per aconseguir l'equilibri i la felicitat dels ciutadans:

EstatsAnim"Les propongo un juego: observen el lenguaje de las personas con las que se encuentran. Tras el saludo inicial, preste atención a lo que responden cuando usted les pregunta: "¿Cómo estás?". Dudo que se alejen del inventario de respuestas que llevo anotando desde hace tiempo, a saber:

 • "Tirando" (del carro, evidentemente, con lo que la identificación con un animal de tiro es obvia).
 • "Luchando" (aunque no veo al enemigo por ninguna parte, constato la tensión y el cansancio de mi interlocutor).
 • "Así, así" (que quiere decir: ni fu, ni fa).
 • "Pasando" (no puedo evitar preguntarme: ¿por el tubo de quién?).
 • "Ya ves" (que posiblemente quiere decir: decídelo tú, porque yo ni me veo).
 • "Vamos haciendo" (así, en un plural mayestático, quizá porque en esta situación es mejor sentirse acompañado).
 • "Psé…" (a pesar de que esta voz no consta en el diccionario, deduzco que el horno no está para bollos viendo la cara que pone el que responde).
 • "No muy bien" (quizá mejor expresarlo así que decir, directamente, mal).
 • "No me puedo quejar" o su versión extendida "no nos podemos quejar" (donde el que responde asume, en un alarde heroico de masoquismo, que aún podría estar peor).
 • "Ya ve cómo está el tráfico" (habitual entre los taxistas para decir que están fatal).
 • El frecuente "jodido, pero contento" (en el que se manifiesta que el estado natural de uno es estar jodido, pero que en ese momento España o su equipo de fútbol acaba de marcar un gol).

Son pocos los que contestan "¡bien!" y casos aisladísimos los que espetan un asertivo, sincero y convencido "¡muy bien!". Así que está claro que alguna cosa falla. Y es raro, porque la economía no para de crecer, el PIB goza de buena salud, pero las voces de la calle parece que no acaban de enterarse.

En su día, y en esta sección, nos acercamos al estudio de la relación entre la riqueza económica y la felicidad. La conclusión, a partir de los estudios de diferentes expertos en el tema, era que el nivel de ingresos condiciona el confort y el bienestar, pero que está débilmente relacionado con la felicidad declarada. Y si eso es válido en lo individual, cabría hacerse la reflexión sobre qué ocurre con lo colectivo.

Digo esto porque creo que disponemos de muchos indicadores económicos que miden la salud de nuestra "riqueza global", pero son muy pocos los indicadores que utilizamos habitualmente o que son divulgados en los medios de comunicación y que relacionan esa riqueza global con el estado de ánimo de las personas que la construyen y viven en ella. Por ejemplo, no puedo evitar preguntarme en qué medida afecta en lo psicológico a alguien de 30 años saber que le esperan 40 años de hipoteca de una vivienda de 60 metros cuadrados cuando escucha que el tipo de interés comienza a aumentar trimestre tras trimestre. Quizá ya ha llegado el momento de que ampliemos los indicadores del desarrollo económico con otros que nos hablen del estado psicológico de las personas que crean y viven en esa economía.

Hemos llegado a asumir que tenemos una economía sana en la medida que producimos y consumimos de manera creciente. Se mide nuestra riqueza a través de macroindicadores que nos alejan de lo humano, de lo cotidiano, de lo doméstico.

De todo ello se podría desprender que, desde los modelos económicos actuales, la persona es algo secundario. Hoy son las cosas las que miden el éxito del sistema (vehículos matriculados, superficies construidas, toneladas consumidas…), y la persona, reducida a elemento productivo y de consumo, es la que avala tal éxito. Si seguimos así no es extraño que las ventas de Prozac no paren de aumentar y formen parte del ritual del desayuno.

Lo que no se estudia, analiza y mide es como si no existiera. Si no conocemos algo, no lo podemos gestionar. Y si no lo podemos gestionar, es imposible rectificar. Es muy arriesgado y parcial concluir que la salud de un país viene únicamente determinada por la salud de los indicadores económicos que se divulgan periódicamente en los grandes medios de comunicación: el tipo de interés, la tasa de paro, la inflación o el producto interior bruto, entre los más notorios. Ellos son, sin duda, indicadores necesarios y válidos que nos hablan de realidades fundamentales y próximas. No obstante, quizá hoy toca pensar si no estamos dejando de medir algunas otras cuestiones esenciales.

Un caso muy interesante es el de Bután, un pequeño Estado en pleno corazón del Himalaya, habitado por 860.000 personas y que a partir de la inquietud de su monarca, Jigme Singye Wangchuck, ha decidido incluir el bienestar psicológico de sus ciudadanos en una prioridad nacional. A raíz de ello, en Bután se mide la "felicidad interior bruta" (FIB), que, entre otras variables, tiene en cuenta el acceso de los ciudadanos a la asistencia sanitaria, la conservación de los recursos naturales del país o el tiempo que pueden disfrutar con su familia. Algunos dirán que es un ejemplo pintoresco. Otros dirán que la felicidad no es un concepto económico ni científico que merezca la pena ser tenido en cuenta (el amor tampoco lo es, añadirán). Algunos sesudos académicos postularán que se trata de parámetros subjetivos y que medir todo eso es muy complicado, nada fiable ni válido. Pero el riesgo de no hacerlo es que perdamos de vista las realidades más próximas, las que condicionan el estado de ánimo de millones de personas.

John Kenneth Galbraith, profesor emérito de economía de la Universidad de Harvard, escribe en su libro La economía del fraude inocente: "Las corporaciones han decidido que el éxito social consiste en tener más automóviles, más televisores, más vestidos, más armamento letal... He aquí la medida del progreso humano. Los efectos negativos -la contaminación, la destrucción del paisaje, la desprotección de la salud pública, la amenaza de acciones militares y la muerte- no cuentan. Cuando se mide el éxito, lo bueno y lo desastroso pueden combinarse". Y así es. Por desgracia, hoy parece que damos más importancia a la producción de coches, microondas o dinamita que al arte, la educación, la ternura o al equilibrio en la vida. De nuevo, falta equilibrio, y precisamente por ello nos queda mucho por hacer para que las respuestas al "¿cómo estás?" sean encabezadas por un sincero "¡bien!"

Materials elaborats per Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.